Disclaimer | Privacybeleid

Indentiteit

Stichting Karsten&Konings Events
Van Hogendorpstraat 10
3904 HE Veenendaal
E-mail: vragen@karstenkoningsevents.nl
KVK: 59266228

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking.

De persoonsgegevens die de stichting nodig heeft zijn bedoeld voor hetdeelnemen aan een evenement welke Stichting Karsten&Konings Events organiseert. Deze gegevens ontvangt de Stichitng via een inschrijfformulier op de website www.karstenkoningsevents.nl en verwerkt deze op een computer om zo de deelname aan een evenement definitief te maken. Soms komt het voor dat de gegevens die ontvangen zijn niet direct gebruikt worden voor deelname aan het evenement. Deze gegevens zullen met toestemming van de inschrijver bewaard worden voor een wachtlijst om zo een persoon/bedrijf/inschrijver te kunnen benaderen mocht er een uitvaller zijn bij een evenement. Tevens kan er ingeschreven worden via de bovengenoemde website voor het netwerkbestand. Dan zullen de gegevens gebruikt worden om een persoon/bedrijf/inschrijver te benaderen mocht deze passend zijn voor een evenement. De gegevens die verzameld worden zijn de volgende:

1. Naam
2. Adres
3. Postcode
4. Woonplaats
5.Telefoonnummer
6. E-mailadres
7. Website/social media
8. Producten welke de inschrijver aan zal bieden tijdens een evenement
9. Bijlage optie om een foto toe te voegen
10. Mogelijkheid om op de wachtlijst geplaatst te worden

Nummer 1 t/m 4 dient de stichting in het bestand te hebben om de factuur via onze boekhouder MKBTR+ te maken. Dit boekhoudsysteem heet Yuki. De gegevens van de persoon/bedrijf/inschrijver worden opgeslagen in een computer voorzien met een virusscanner die up to date is. En zij worden in het boekhoudprogramma van bovenstaande boekhouder ingeschreven om zo de facturering te kunnen voldoen.

Nummer 5 en 6 dient de stichting in het bestand te hebben om zo contact te onderhouden met de deelnemer/bedrijf/inschrijver.

Nummer 7 is een optionele keuze om dit aan te geven bij inschrijving. Mocht deze optie ingevuld worden dan zullen deze gegevens gebruikt worden als reclame voor de persoon/bedrijf/inschrijver om zo meer bekendheid te krijgen dat hij/zij aanwezig is op het evenement. Dit zal via website, social media en/of reclameverspreiding gebeuren.

Nummer 8 en 9 dienen ingevuld te worden om zo een beeld te krijgen of een persoon bedrijf/inschrijver deel kan nemen aan een evenement die georganiseerd wordt.

Nummer 10 dient ingevuld te worden of de persoon/bedrijf/inschrijver benaderd wil worden bij een uitval van een deelnemer bij een evenement.

Buiten Stichting Karsten&Konings Events (Chantal Karsten en Gerlinde Konings) zullen de persoonsgegevens bekend zijn bij boehouder MKBTR+ omdat de gegevens verzameld worden in hun boekhoudprogramma Yuki. Persoonsgegevens zullen nooit doorgespeeld worden naar een ander bedrijf of instantie.

Duur van de opslag

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor en tijdens het evenement waarvoor de persoon/bedrijf/inschrijver zich inschrijft. De persoonsgegevens die zij hebben verstrekt aan de Stichting zullen na het evenement niet bewaard worden in een systeem of op een computer van Karsten&Konings Events. In het boekhoudsysteem Yuki, zullen zij echter wel blijven staan.Omdat veel dezelfde personen/bedrijven inschrijven voor de evenementen is dit programma gemaaktzodat je de gegevens niet telkens meer hoeft in te voeren. Dit systeem is niet ontwikkeld door Karsten&Konings Events. Als een persoon of bedrijf zich inschrijft voor het netwerkbestand van Stichting Karsten&Konings Events dan zullen zij voor een langere tijd in het systeem van de Stichting staan. Mocht de persoon/bedrijf benaderd worden om te deel te nemen maar geeft geen reactie of wenst uitgeschreven te worden, dan zullen de gegevens binnen een termijn van 2 weken definitief worden verwijderd.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.

De persoon/bedrijf/inschrijver zie zich inschrijft via het inschrijvingsformulier heeft recht op inzage van zijn of haar gegevens. Mochten de gegevens niet correct zijn dan kunnen deze gerectificeerd worden. Mocht de persoon/bedrijf/inschrijver wenst op zijn of haar gegevens te wissen binnen de systemen van Stichting Karsten&Konings Events of het boekhoudprogramma Yuki, dan kan dit middels een e-mail aangegeven worden op vragen@karstenkoningsevents.nl. De persoonsgegevens zullen dan verwijderd worden uit de systemen zoals hierboven genoemd.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mochten de persoonsgegevens door Stichting Karsten&Konings Events niet zorgvuldig of juist zijn behandeld, dan kan er een klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Voorwaarden voor overeenkomst verstrekking persoonsgegevens

Stichting Karsten&Konings Events dient de persoonsgegevens van een inschrijver te hebben om zo een definitieve deelname te kunnen garanderen aan een evenement. Deze gegevens zijn nodig voor het factureren maar ook voor het in contact komen en contact onderhouden met de persoon/bedrijf/inschrijver. Zonder deze gegevens is deelname niet mogelijk aan een evenement. Zoals eerder aangegeven in dit protocol zullen de persoonsgegevens alleen voor en tijdens het betreffende evenement bewaard blijven.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies.

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Naam
Aanbieder
Doel
Vervaldatum
Type
__utma
cookieinfo.net
Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics.
2 jaar
HTTP
__utmb
cookieinfo.net
Registreert een tijdstempel met het exacte tijdstip waarop de gebruiker de website heeft bezocht. Gebruikt door Google Analytics om de duur van een websitebezoek te berekenen.
Session
HTTP
__utmc
cookieinfo.net
Registreert een tijdstempel met het exacte tijdstip waarop de gebruiker de website verlaat. Gebruikt door Google Analytics om de duur van een websitebezoek te berekenen.
Session
HTTP
__utmt
cookieinfo.net
Wordt gebruikt om de snelheid van aanvragen naar de server te regelen.
Session
HTTP
__utmv
cookieinfo.net
Slaat door de gebruiker gedefinieerde trackingparameters op voor gebruik in Google Analytics.
Session
HTTP
__utmz
cookieinfo.net
Verzamelt gegevens over waar de gebruiker vandaan kwam, welke zoekmachine werd gebruikt, op welke koppeling werd geklikt en welke zoekterm werd gebruikt. Gebruikt door Google Analytics.
6 maanden
HTTP
_ga
cookieinfo.net
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
2 jaar
HTTP
_gat
cookieinfo.net
Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen
Session
HTTP
_gid
cookieinfo.net
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Session
HTTP
CookieConsent
cookieinfo.net
Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein
1 jaar
HTTP